TOTAL-BILLEDE
En udstilling af Marie Kolding Lund
med kunstnere: Jacob Borges, Christian Elverdam, Morten Espersen, Gudrun Hasle, Marie Søndergaard Lolk, Fie Norsker, Heidi Hove Pedersen, Simon Lindhardt Rasmussen, Rasmus Rosengaard, Louise Schrader, Andreas Shulenburg, Jannie Skov, Anne Torpe, Birgitte Støvring og Lars Tygesen.
Marie Kolding Lund har inviteret 15 kunstnere, der hver især har bidraget med, hvad der svarer til, 2 m2 billeder. Under udstillingen vil billederne tilsammen skabe en helhed, frem for at fremhæve det enkelte. Dette skyldes den tætte billedophængning, fra gulv til loft – og i selve loftet. Marie Kolding Lund arbejder gennem disse billederne, med en rummelig collage, der inddrager, samt indtager, hele rummet. På den måde skabes der et kaotisk billedeunivers, der omhandler rum, installation og ophængning. Et rum der defineres og tynges af billedmængden.
Der er taget udgangspunkt i Salonens tætte ophængning. Alligevel vil denne udstillings overrumplende billede/rum effekt, komme til at bidrage med en helt anden oplevelse. I dag er tendensen jo at skabe masser af luft og lys i gallerirummet, og plads rundt om det enkelte kunstværk, for at give det ro og autoritet. I Koh-i-noor kommer det modsatte til at ske! Billederne vil indgå i en fælles sammenhæng og dermed influere hinanden. De vil blive set på i et nyt lys og på den måde få en ny og anden betydning. Udstillingen sætter hermed også spørgsmålstegn ved vores perception af billeder, samt generelle billedforståelse – også indenfor udstillingssammenhænge

se billeder fra udstillingen