Optokobler*
 
Stefan Mylleager og Jesper Carlsen har i samarbejde skabt værket Optokobler: Et lille kredsløb, bestående af et kamera, en computer, en projektor og en spand med vand.
Kameraet registrerer vejrforholdene i galleriets baggård og omsætter informationerne til adfærd for organismen i projektionen.
 
Værket undgår de mest gængse værkkategorier ved at lægge sig mellem video og skulptur, mellem spontanitet og narrativitet - men alligevel med rod i en gammel idé om kunsten som vindue til et stykke natur. Naturen i denne fortolkning er vinden i et træ og himlens farve set fra et vindue mod galleriets baggård. Information fra naturen omsættes til adfærd for en haletudse/sædcelle, der projiceres i en spand med vand, hvis refleksion på loftet skaber billedet.
 
Stefan Mylleager er studerende ved Danmarks Designskole.
Jesper Carlsen er studerende ved Det Fynske Kunstakademi.

*En optokobler er en elektronisk komponent eller et todelt kredsløb, som ved hjælp af optiske signaler (lysimpulser) tillader overførsel (envejskobling) af (fortrinsvis digitale) elektriske signaler mellem to kredsløb, der er elektrisk isoleret fra hinanden.

se billeder fra udstillingen