Jeanette Hillig

donkraft

En donkraft er et brugsredskab, et løfteapparat, der anvendes i situationer, hvor det kræves, at
man skal have løftet genstande, man ikke kan bære alene.
Donkraften skal således ikke alene være robust, men også pålidelig.
Jeanette Hillig har sat en donkraft op for os, så vi kan bevæge os ind i koh-i-noor. Som hendes
andre værker, er også denne installation komponeret af brugsgenstande, der qua udstillings-
konteksten fratages deres funktionalitet og i stedet fremstår som ren visualitet og æstetisk in-
tensitet.
Hvor det traditionelle maleris motiv træder frem gennem malingen, træder Hilligs donkraft frem
gennem de brugsgenstande, den visuelt-æstetisk er komponeret af – i værket mødes brugsgen-
standene og donkraften som to af hinanden afhængige dele af repræsentationen; det egentlige
materiale og det illusoriske motiv.
Motivet, donkraften, er ikke 'virkeligt', den er en repræsentation af noget virkeligt, og Hilligs
donkraft er heller ikke funktionel, den mimer kun at holde loftet på plads.

Udstillingen er kurateret af Marie Kølbæk Iversen


se billeder fra udstillingen
/see pictures from the exhibition