(photo credits clockwise from top left: Sal Randolph, USA; Heidi Hove Pedersen, Denmark; Greg Halpern and Ahndraya Parlato, USA; Otto Von Busch, Sweden and Turkey; France Martin Krusche, Austria; Jon Rubin, USA; Keiko Tsuji, Japan; Iyallola Tillieu, Belgium
SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

NEVER BEEN TO TEHRAN
19. Oktober - 16. November, 2007
www.neverbeentotehran.com

Closing Party: Fredag den 16. Nov. kl. 17-22

Med gæsteudstillere fra Valand School of Fine Arts (Göteborg, Sverige), som vil reagere på Never Been to Tehran udstillingen med lyd, still-billeder og video:

Amanda Herman (USA), Nedine Kachomnamsong (SE), Alciray Kiryaman (SE), Lina Persson (SE) og Josefine Posch (SE).

BEMÆRK! DETTE ER EN ONE NIGHT EVENT!!!
- og som kun finder sted i Koh-i-noor og er arrangeret af Heidi Hove Pedersen.


Never Been to Tehran, som er organiseret i af kunstneren, Jon Rubin og kurator, Andrea Grover, er en udstilling med omkring 29 kunstnere fra hele verdenen. Disse vil bidrage med fotos af deres forestilling om Tehran til en universal Photosharing website. Fotografierne vil herefter blive vist på de forskellige udstillingssteder verden over, som et voksende lysbilledshow, hvor fotos bliver uploaded dagligt gennem udstillingsperioden. De deltagende kunstnere vil gøre brug af forskellige former for research metoder til at danne sig et indtryk af kulturen, landskabet og befolkningen i Tehran – men gennemløbende med deres egen by som udgangspunkt og motiv. Hjemmesiden, www.neverbeentotehran.com fungerer hermed som en fotodatabase, hvor de forskellige udstillingssteder dagligt vil doadloade fotos fra kunstnerne.

Koncept Forestil dig en by, som du kun har set gennem reproduktioner eller som du måske knap nok har hørt om. Et sted, som mange andre, som kun eksisterer for dig gennem indirekte kilder – gennem aften-nyhederne, rygter, litteratur, magasiner, film og Internettet. Gennem disse andenhånds informationskilder og research redskaber er kunstnere fra hele verdenen, som aldrig har været i Tehran, nu blevet inviteret til at tage fotos af deres hjemby med forestillingen om, hvordan de ser Tehran. Bidragsydere vil uploade deres fotos dagligt til en online Photosharing Site, som sideløbende vil blive projekteret som et lysbilledshow in gallerier og offentlige rum verden over (inklusiv Tehran). Alle motiver er Fair Game – så længe det blot føles som Tehran.

Udfordringen, til de internationale bidragsydere til denne udstilling, er, at søge efter spor af et andet og fremmed sted i deres hverdag. Med det i tankerne, findes der måske et andet og fremmed sted lige under deres næse, og at man faktisk kan rejse til et andet land uden at forlade ens eget hjem. Nye informations teknologier har på stigende vis muliggjort, at vi mener at kende et sted uden have været der. Indehavere af amatør- og kommercielle hjemmesider og podcasts om en given by, dets økonomi, demografi, kultur og subkultur har åbnet vej for et nyt repræsentationssprog.

Da Tehran ofte er afbildet i medierne, er det nu en stor udfordring for deltagerne i denne udstilling at nøje undersøge og sigte al den overflod af information og billedstrøm vi modtager og danne sig en personlig, konstrueret version af et ubekendt sted. For beskuerne i Tehran, fremkommer denne udstilling nu som en chance for at vidne en usædvanlig spejling af deres globale billede, - vist gennem det daglige liv og omgivelser af udefrakommende, som aldrig har været i Tehran.På kollektiv vis vil kunstnerne og beskuerne til Never Been to Tehran nu kortlægge et rum, som befinder sig mellem her og der, og som i vores samtids eksistens måske er hjemme.

De deltagende kunstnere
Dean Baldwin, Canada; Aideen Barry, Irland; Cedric Bomford, Canada; Otto Von Busch, Sverige og Tyrkiet; James Charlton, New Zealand;  Sara Graham, Canada; Andrea Grover, USA; Deniz Gul, Tyrkiet; Levin Haegele, England; Greg Halpern and Ahndraya Parlato, USA; Jun'ichiro Ishii, Frankrig; Martin Krusche, Østrig; Rosie Lynch, Tyskland; Francesco Nonino, Italien; Elena Perlino, Italien; Heidi Hove Pedersen, Danmark; Sal Randolph, USA; Alia Rayya, Israel / Palæstinensisk Territorium; Jon Rubin, USA; Jakob Seibel, Tyskland; Iyallola Tillieu, Belgien; Keiko Tsuji, Japan; Lee Walton, USA; Lindsey White, USA; Christian Sievers, Tyskland; Zoe Strauss, USA; Rumana Husain, Parkistan; m.fl.
 
Udstillingslokaliteter Parkingallery, Tehran, Iran; Caravansarai, Istanbul, Tyrkiet; San Francisco Arts Commission Gallery, San Francisco, USA; Media and Interdisciplinary Arts Center, Auckland, New Zealand; Koh-i-noor, Copenhagen, Danmark; Mess Hall, Chicago, USA; Pittsburgh Cultural Trust (Downtown Electronic Jumbotron), Pittsburgh, USA; www.neverbeentotehran.com 

www.neverbeentotehran.com er designet af Alex Marculewicz og Mattt Thompson.

Udstillingen er organiseret i samarbejde med Heidi Hove Pedersen, Koh-i-noor.
Heidi Hove Pedersen: heidihovepedersen@gmail.com
Andrea Grover and Jon Rubin: info@neverbeentotehran.com


se billeder fra udstillingen
/see pictures from the exhibition

The opening
Window exhibitionThe Closing Party

/NEVER BEEN TO TEHRAN
October 19 - November 16, 2007
http://www.neverbeentotehran.com

Closing Party: November 16, 2007, 5-10 pm

With special guest exhibitors from Valand School of Fine Arts (Gothenburg, Sweden), who will respond to the exhibition Never Been to Tehran using sound, still images and video:

Amanda Herman (USA), Nedine Kachomnamsong (SE), Alciray Kiryaman (SE), Lina Persson (SE) og Josefine Posch (SE).

NOTICE! THIS IS ONE NIGHT EVENT!!!
 - which is only taking place at Koh-i-noor and is arranged by Heidi Hove Pedersen.


Never Been to Tehran Info:

Exhibition Venues: Parkingallery, Tehran, Iran; Caravansarai, Istanbul, Turkey; San Francisco Arts Commission Gallery, San Francisco, USA; Media and Interdisciplinary Arts Center, Auckland, New Zealand; Koh-i-noor, Copenhagen, Denmark; Mess Hall, Chicago, USA; Pittsburgh Cultural Trust (Downtown Electronic Jumbotron), Pittsburgh, USA; and live on the web at www .neverbeentotehran.com

Never Been to Tehran, organized by artist Jon Rubin and curator Andrea Grover, is a worldwide exhibition with 29 international participants who will be contributing photographs of what they imagine the city of Tehran to look like, to a universal photo-sharing website. The photographs will be streamed to each exhibition venue as a continuously evolving slideshow, with more photographs being uploaded daily throughout the exhibition. The participants will use a variety of research methods to imagine the culture, landscape, and people of Tehran, using only their primary city of residence as the location of their photographs. The website www.neverbeentotehran.com will be the vehicle for streaming images to participating venues. 

Exhibition Description Imagine a city that you've only seen in reproductions or perhaps have merely heard about. A place, like many others, that only exists for you through indirect sources--the nightly news, hearsay, literature, magazines, movies, and the Internet. Using these secondhand clues as firsthand research materials, invited worldwide participants--who have Never Been to Tehran--will take photographs (from their home base) of what they imagine Tehran to look like. Contributors will upload their photos daily to an on-line photosharing site, which will be projected as a slideshow simultaneously in galleries and public spaces around the world (including Tehran). Anything that anyone might take a photograph of is fair game, just as long as it feels like Tehran. 

For the international contributors to this exhibition, the task is to search through their daily lives for clues to a foreign place, for the possibility that somewhere else exists right under their noses and that, like some clunky form of astral projection, one can travel to other lands without leaving home. New information technologies are expanding the possibility of knowing a place to which you've never traveled. Hosts of amateur and commercial websites and podcasts about a given city, its economy, demographics, culture and subculture have opened the way for a new vernacular of representation.

As Tehran's image is regularly depicted in the dominant media, it is a compelling challenge for the participants in this exhibition to sift through the glut of images and information to cull out a personally constructed version of an unfamiliar place. For viewers in Tehran, the exhibition presents a chance to witness an unusual mirroring of their globally projected image, taken from the daily lives and environs of outsiders. Collectively, the artists and viewers of Never Been to Tehran will be charting a liminal space stuck somewhere between here and there that in our contemporary existence just might be home. 

Participants:  Dean Baldwin, Canada; Aideen Barry, Ireland; Cedric Bomford, Canada; Otto Von Busch, Sweden and Turkey; James Charlton, New Zealand; Sara Graham, Canada; Andrea Grover, USA; Deniz Gul, Turkey; Levin Haegele, England; Jun'ichiro Ishii, France; Martin Krusche, Austria; Rosie Lynch, Germany; Francesco Nonino, Italy; Elena Perlino, Italy; Heidi Hove Pedersen, Denmark; Sal Randolph, USA; Alia Rayya, Israel/Palestinian Territories; Jon Rubin, USA; Jakob Seibel, Germany; Iyallola Tillieu, Belgium; Keiko Tsuji, Japan; Lee Walton, USA; Lindsey White, USA; Christian Sievers, Germany; Zoe Strauss, USA; Rumana Husain, Parkistan; and more..

www.neverbeentotehran.com is designed by Alex Marculewicz and Mattt Thompson.

Contacts: Andrea Grover and Jon Rubin: info@neverbeentotehran.com
USA;
Udstillingen er organiseret i samarbejde med Heidi Hove Pedersen, Koh-i-noor.

Kontakt info.

Heidi Hove Pedersen
Lersø Parkallé 157 st tv
DK-2100 København Ø
www.heidihove.com
tlf. +45 30 42 87 27
mail: heidihovepedersen@gmail.com