1

PRESSEMEDDELELSE

Den Frie Udstillingsbygning
Udstillingsperiode 8. januar – 30. januar 2011
Fernisering fredag d. 7. januar kl. 17.00 – 20.00

OPHOBNING OG ORGANISERET KAOS I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING

Hvad sker der, når den systematik og orden, der typisk udgør præmissen for udstillinger og
samlinger, fravælges og erstattes af tilfældighedsprincipper og selvstyre?

Kunstnerne bag det københavnske nonprofit udstillingssted, Koh-i-noor, arrangerer udstillingen,
KOH-I-NOOR, som fra d. 8. januar kan opleves i Den Frie Udstillingsbygning. Et stort antal danske og
internationale kunstnere, etablerede såvel som unge, er blevet inviteret til at indgå i et
udstillingskoncept, som sætter fællesskabet på prøve og vender op og ned på vores forestillinger om
hvordan en udstilling skal se ud.
Ideen bag udstillingen er, at hver kunstner dels bidrager med ét for arrangørerne ukendt værk og
dels et begrundet ønske om en bestemt placering i Den Frie Udstillingsbygnings sale. Arrangørerne
frasiger sig derved både styringen af de enkelte værkers dialog med hinanden og diktering af
udstillingens færdige udtryk. Udstillingen rejser spørgsmålet om uforudsigeligheden og det kaos,
som sandsynligvis vil opstå, rykker ved vores opfattelse af værkkategorier og udstillingen som
medie? Forsvinder de enkelte værkes identitet? Opstår der forviklinger? Eller opstår der helt nye
fortællinger ud fra udstillingens helhed?
Efter flere år med fokus på den enkelte kunstner og en markant kommerciel galleriscene er der sket
et skift på kunstscenen og en række nye uafhængige kunstnerfællesskaber er dukket op.
Fagudvalget i Den Frie Udstillingsbygning ønsker at vise udstillinger, der synliggør fællesskabets
relevans og undersøger, hvad det vil sige at være et kunstnerkollektiv i dag. Det gælder de klassiske
kunstnersammenslutninger, men også helt nye grupperinger. Derfor opfordrede Fagudvalget en
række nye yngre kunstnergrupper til at ansøge om en udstillingsperiode i Den Frie
Udstillingsbygning, heriblandt Koh-i-noor.

De deltagende kunstnere er:
Florian Neufeldt, Claus Larsen, Christian Tonner, Martin Flemming, Jens Axel Beck, Christian
Danielewitz, Lasse Krog Møller, Anders Visti, Anu Ramdas, Gudrun Hasle, Pilvi Takala, Kirstine
Strømberg, Brian Enevoldsen & Marianne Bitsch, Nina Yuen, Stine Marie Jacobsen, Christian
Jeppsson, Torben Ribe, Anders Bojen & Kristoffer Ørum, Kaspar Bonnén, Jacob Borges, Mette
Hersoug, Michala Paludan, Thomas Bo Østergaard, Masar Sohail, Sonja Rendtorff, Søren Andreasen,
Lukasz Ogorek, Niels Grarup, Pernille Madsen, Jesper Carlsen, Pernille Leggat Ramfelt, Søren Thilo
Funder, Trevor Gainer, Line Ellegaard, Lea Porsager, Ulla Hvejsel, Anne-Mette Arendt, Jonn
Herschend, Tucker Nichols og Heidi Hove.

Den Frie Udstillingsbygning ser frem til at kunne præsentere publikum for Koh-i-noors bud på en
aktuel udstilling med fokus på undersøgelser af netværk og fællesskaber. Vel mødt!

Koh-i-noor har eksisteret som er medlemsstyret, uafhængigt og non-profit udstillingssted siden
2004 i København. Drevet af otte unge billedkunstnere uddannet fra både Det Fynske og Det
Kgl. Danske Kunstakademi, fungerer stedet som bindeled mellem de otte kunstneres netværk
og medlemmerne. Koh-i-noor har arrangeret en lang række af udstillinger, filmvisninger, og
performances med både national såvel som internationale kunstnere, samt deltaget på messer
og i forskellige events.
Medlemmerne er:
Heidi Hove, Gudrun Hasle, Jens Axel Beck, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff, Lea Porsager,
Jacob Borges og Stine Marie Jacobsen.

For yderligere information kontakt pressekoordinator Kit Leunbach på kl@denfrie.dk eller på 33 12 28 03.læs Maria Kjær Themsen meget fine tekst.
2