1"Jeg har inviteret Agnete Krogh Vinkler til at lave en udstilling i Koh-i-noor, fordi hun foreslog at lave rummet om til en barok have, fyldt op med en masse jord, planter og snittede ornamenterede træplader, der på dramatisk vis skulle æde kunstrummet op indefra...eller det var i hvert fald det jeg troede hun ville gøre...de sidste par gange jeg har mødt Agnete, har hun nægtet at svare mig hvad det er hun laver i Koh-i-noor...jeg ved ikke rigtig hvad hun har gang i og det er uklart for mig om hun overhovedet viser noget". 
- Stine Marie Jacobsen

"I have invited Agnete Krogh Vinkler to do an exhibition inKoh-i-noor, because she proposed to make the space into aBaroque garden, filled up with  lots of soil, plants and  cut ornamented wooden boards, which in a dramatically way was toeat up the art room from the inside ... or at  at least that's what Ithought she would do ... the last few times I've met Agnete, sherefused to answer me what is she doing in Koh-i-noor ... I dont' really know what she is up to and it is unclear to me whether sheis showing something at all." 
- Stine Marie Jacobsenbillede fra udstillingen
/picture from the exhibition

2

3

4

5

6