1


Mapping the subaltern: an ideographic balance

*Fernisering Lørdag d. 13. November 2010 kl. 18-21*
Performance af Mariechen Danz kl. 20

Åbningstider:  Fre. d. 12, Lør. D. 13 & Søn. d. 14 kl. 12-18
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 Copenhagen V, www.Koh-i-noor.org

 

Koh-i-noor præsenterer et samarbejde mellem kunstnerne Alvaro Guillen and Mariechen Danz. Det er den anden inkarnation af et projekt som de arbejdede på sammen til the Wight Biennial i Los Angeles, i 2008, Mapping the subaltern: a subjective geography.

Installationen Mapping the subaltern: an ideographic balance knytter sin aktivering gennem performances, hvor væsentlige elementer af arbejdet fortolkes. Projekterne fungerer som en form for foredrag i et fragmenteret sprog, et gentagende forsøg på at formulere og konfrontere flere hierarkier af viden, såsom alfabeter, farve diagrammer, den skrevne bog og ‘Quipu’en.

Mariechen Danz undersøger og sætter spørgsmålstegn ved anerkendte former for dokumentation og formidling af viden. Ved at anerkende, at alle undersøgelser af historie involverer subjektivitet og ved at vise deres ufuldstændighed, søger hun alternative måder til at strukturere og formidle den menneskelige fortid. Danz bruger forskellige medier såsom tegning, skulptur, fotografi, rituelle redskaber og kostumer. Værkerne er endvidere aktiveret gennem hendes iscenesættelse og vokalperformances. Ved at sammenstille og nedbryde uforståelige lyde med melodisk, fordøjelige og genkendelige lyde, forårsager Danz’ performances spændinger mellem andetheden af kommunikation og et afvisende eller imødekommende samspil med publikum. Den menneskelige krop fungerer som det primære sted for undersøgelse for Danz arbejde – kroppen som en metafor,som oprindelsen og sporet.
Mariechen Danz, født 1980 i Dublin, Irland, bor og arbejder i Berlin. Hun studerede kunst på Universität der Künste Berlin, Gerrit Rietveld Academy Amsterdam og fik hendes MFA i Art & Integrated Media fra California Institute of the Arts i 2008. Danz har udstillet på steder, herunder Kunsthalle Bremen, Kasseler Kunstverein, Temporäre Kunsthalle Berlin & the New Museum, New York. Mariechen Danz er repræsenteret ved Galerie Tanja Wagner Berlin. http://www.tanjawagner.com/

Alvaro Guillen er en nicaraguansk-amerikansk kunstner født i San Francisco Californien i 1978. Han begyndte sin kunstuddannelse i løbet af barndommen, mens han arbejdede sammen med sin bedstemor, den San Francisco baserede kunstaktivist og pædagog Nancy Thompson. Thompson grundlagde sammen med Ruth Asawa og andre kunstner residency programmet på Alvarado skolen, en af de første af sådanne programmer i en offentlig skole i Amerika. Guillen udviklede aldrig et hensyn til titelprogrammer og har derfor ingen titel fra nogen institution, ikke engang en studentereksamen. Guillens uddannelse har siden 17-års alderen bestået af et selvstyret, konstant, gør-det-selv agtigt pensum. Inddragelsen af rejser på motorcykel, læse bøger om amerikansk-indiansk kultur, og studere på amerikanske kunstinstitutioner som Cooper Union for Advancement of Science and Art, The Escuela De Artes Plasticas De San Juan Puerto Rico, The Chicago Art Institute og The California Institute for the Arts. I øjeblikket fortsætter Guillen sin uddannelse med at forsøge at opnå medlemskab i det sydlige Californien's mest respekterede Motorcykel klub, The Mongols M.C.

 

Udstillingen er støttet af Kunststyrelsen.
Statens_Kunstraad_LOGO_SortPMS_JPG


/

Mapping the subaltern: an ideographic balance

*Opening Saturday 13th November 2010 6pm-9pm*
Performance by Mariechen Danz at 8pmOpening hours: Fri.12th, Sat.13th, Sun.14th from 12-6 pm
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 Copenhagen V, www.Koh-i-noor.org


Koh-i-noor presents a collaboration between artists Alvaro Guillen and Mariechen Danz. It is the second incarnation of a project resulting from a collaboration at the Wight Biennial in Los Angeles in 2008, Mapping the subaltern: a subjective geography.

The installation Mapping the subaltern: an ideographic balance relies on its activation through performance to interpret the material elements of the work. The projects act as a type of lecture in a fragmented language, a repeated attempt at articulating and confronting multiple hierarchies of knowledge, such as alphabets, color charts, the written book and the Inca Quipu.

 

*Mariechen Danz investigates and questions the acclaimed formats of documenting and conveying knowledge. By recognizing that all examinations of history involve subjectivity and by demonstrating their incompletion, she is persuing alternative ways to structure and to communicate the human past. Danz uses various media such as drawing, sculpture, photography, ritual tools and costumes. The works are furthermore activated through her staging and vocal performances. By bridging and collapsing indecipherable sounds with melodic, digestible and recognizable sounds, Danz performances cause tension between the alterity of communication and a rejective or receptive interaction with the audience. The human body functions as the primary place of investigation for Danz’ work - the body as a metaphor, as origin and remains. Mariechen Danz, born 1980 in Dublin, Ireland, lives and works in Berlin. She studied art at Universität der Künste Berlin, Gerrit Rietveld Academy Amsterdam and received her MFA in Art & Integrated Media from California Institute of the Arts in 2008. Danz has exhibited in venues including the Kunsthalle Bremen, Kasseler Kunstverein, Temporäre Kunsthalle Berlin & the New Museum New York. Mariechen Danz is represented by Galerie Tanja Wagner Berlin. http://www.tanjawagner.com/


*Alvaro Guillen is a Nicaraguan-American Artist born in San Francisco California in 1978. He began his art education during childhood while working with his grandmother, San Francisco based arts activist and educator Nancy Thompson. Thompson along with Ruth Asawa and others founded the Alvarado school artist in Residence program, one of the first of such programs in a public school in America. Guillen never developed a regard for degree granting programs and so holds no degree from any institution. His education has consisted of a self directed D.I.Y. open curriculum, involving travel by motorcycle, the pursuit of knowledge of Amerindian culture and covert infiltration of American art institutions such as The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, The Escuela De Artes Plasticas De San Juan Puerto Rico, The Art Institute of Chicago and The California Institute of the Arts. Alvaro Guillen is currently continuing his education by pursuing membership in Southern California's most respected Motorcycle club, The Mongols M.C.


The exhibition is sponsored by the Danish Arts Council for International Visual Arts.

2