1
English version below

Koh-i-noor
Præsenterer

THE WAITING ROOM
Ryan Thayer / Heidi Hove

5. Juni – 21. Juni 2009

Fernisering: Fredag den 5. Juni 2009, kl. 17 - 20
Åbningstider: Lørdag - Søndag kl. 14 - 17 eller efter aftale

The Waiting Room er det første udstillingssamarbejde mellem Ryan Thayer
(USA) og Heidi Hove (DK). Udstillingen består af en række individuelle værker, som præsenteres i et fælles skabt miljø. Ud fra koncepter som driver deres praksisser, har de valgt strukturen af et venteværelse – både arkitektonisk og metaforisk – for derved at skabe grundlag for en diskussion om hvordan de Amerikanske og Europæiske kulturer influerer og besmitter hinanden. Efter de begge har boet i hverandres kulturer, har de også begge haft følelsen af at være udlændinge; at bo i en kultur som du kan iagttage og beskue men aldrig fuldkommen bebo og deltage i.

På udstillingen vil der blive installeret en serie objekter, som tilsammen vil tilvejebringe en tilsynekomst af et venteværelse. Til forskel fra andre venteværelser, som man eksempelvis finder på klinikker og i lufthavne, er dette blevet udsat for en udskydning og manipulation og sætter nu i stedet den besøgende i en tilstand af udelukkelse. Ryan Thayer har bl.a. skabt en serie skulpturer, hvor møbler har undergået en form for forvandling. Det er til eksempel en række klapstole, som er placeret langs væggene. De giver ikke kun én mulighed for at tage plads men fungerer nu også som base for specialfremstillede terrarier, der huserer planter og forekommer nu som mikromiljøer. Heidi Hove har eksempelvis forsynet venteværelset med et legeområde og et grønt område, som måske vil synes helt almindelige ved første øjekast, men ved nærmere eftersyn vil man opdage, at objekterne har undergået en forvandling, og det komfortable og familiære er blevet erstattet med det ustabile. Alle objekter på udstillingen er sat i forbindelse med hinanden i en samtale omkring design, offentlige og private roller samt rummets psykologi. Set fra gaden er venteværelset og dets forhold mellem udenfor og indenfor desuden blevet tilsløret yderligere gennem en afskærmningsfilm i vinduespartiet. Forholdet mellem hvad der kan ses indenfor og hvad der kan erfares udefra, vil hermed fremstå en anelse mere uklart men muligvis også blive mere attraktivt.

Samarbejdet mellem de to kunstnere er ligeledes skredet fremad i en kriseramt tid med enorme økonomiske og politiske omvæltninger som følger. Eksempelvis kan en handel på den ene side af kloden køre en bank i sænk på den anden side. En politisk tale i en del af verdenen kan have vidtrækkende konsekvenser et andet sted. Samtidig med at sådanne begivenheder fandt sted, blev nye mål sat op, og nye døre skulle åbnes. Forandring var en nødvendighed, men samtidig skabte det også grobund for tvivl: Vil tingene nogensinde forandre sig? Bliver vi nogensinde tilfredse? Hvad venter vi på? Forandring syntes at indbefatte en uundgåelig ventetid; en slags boble og et stadie hvor alting foregår i slowmotion, en tilstand af at blive men ikke være. Det var netop her, venteværelset blev valgt som det sted, der skulle huse alle disse modsigelser og kompleksiteter.

For mere information, kontakt venligst : Heidi Hove +45 3042 8727 / heidihovepedersen@gmail.com

/

Koh-i-noor
Presents

THE WAITING ROOM
Ryan Thayer / Heidi Hove

June 5 – 21, 2009

Opening Reception: Friday, June 5th from 5-8 pm
Hours: Saturday - Sunday 2-5 pm or by appointment

The Waiting Room is the first collaborative exhibition between Ryan Thayer (US) and Heidi Hove (DK). Thayer and Hove have created individual works that are displayed together in a collaboratively built environment. Using concepts common to their artistic practices, they have constructed a waiting room (architecturally and metaphorically) to hold a conversation on how their respective American and European cultures influence and infect one another. Having separately lived abroad in each other’s culture, they shared the experience of being a foreigner, living in a culture that you can see but can never fully inhabit, always an outsider.

Within the exhibition a series of encounters have been setup between objects, whose functions have been exaggerated or entirely altered, to create the appearance of a functional waiting room. Unlike other waiting rooms, this space is not just defined by the objects that fill it. Instead, this room is a state of suspension. Ryan Thayer has created a series of sculptures in which pieces of furniture have been turned into terrariums. A row of folding chairs line the walls of the room providing both places to sit down and act as the base of custom-built terrariums for housing plants, presenting microenvironments where the outside world has been brought inside. Additionally, he has created a circular lamp that has been customized to fill the space of the gallery. Other elements have been installed by Heidi Hove to recreate a sense of familiar but mundane activities that take place while navigating the waiting room environment. She provides the room with a play space and a green area with plants. These objects seem very ordinary at first sight, but on closer inspection the objects have been undergoing changes, and the familiar and comfortable has been replaced with the unclear and unstable. Each of these objects are discrete artworks set in relationship to one another in a conversation on interior design, public and private roles and the psychology of space. When viewed from the street outside, this relationship, between inside and outside, has been placed slightly out of focus by the presence of privacy film over the window of the gallery. The relationship between what can be seen inside and what can be known outside has been obscured and simultaneously made more desirable.

This collaboration was also born out of a sense of crisis and takes place during a time of dramatic political and economic shifts. These rapidly changing events included political elections, economic bubbles bursting, bank bailouts and toxic investments all occurring simultaneously at a global scale. A home mortgage created on one side of the world could bankrupt a bank on the other side of the globe. A speech in one part of the world could have profound effects on race relations in another. The sphere of influence had grown so large that this level of interference could not be avoided. As each of these events took place new goals were set up, new doors to walk through. As each event passed it was agreed that change was immanent. However, these new developments only brought about a familiar cycle of anticipation and suspension and were replaced with a series of questions: Will things ever change? What are we waiting for? Will we ever be satisfied? This dramatic sense of change seemed to embody an all too familiar sense of waiting, an artificial bubble where everything slows down, a condition of becoming but never being. The waiting room was chosen as the place to house all of these contradictions and complexities.

For more information please contact : Heidi Hove +45 3042 8727 or heidihovepedersen@gmail.comUdstillingen er støttet af Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg og Kultur og Københavns Kommune.
/
The exhibition is supported by the Danish Arts Council Committee for International Visual Art and The City of Copenhagen.
1

4

billeder fra udstillingen
/pictures from the exhibition

12
The Waitin Room

5
Installation_view

6
Installation_view

7
Installation_view

7
Light by Ryan Thayer 2009

13
Clock by Heidi Hove 2009

8
Magazine Holder by Heidi Hove and Ryan Thayer 2009
8
Micro-environment by Ryan Thayer 2009

9
Micro-environment by Ryan Thayer 2009

10
Plant by Heid Hove 2009

11
Racing Set(detail) by Heidi Hove 2009