1

Fernisering fredag d. 13. marts kl. 17.00 – 20.00

Åben d. 14. marts – d. 22. marts 2009
Fredag – søndag kl. 14.00 – 17.00

Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 København V

Koh-i-noor byder velkommen til installationen S/M/L/XL, der er Jens Axel Becks første soloprojekt i det udstillingssted, som han selv har været med til at stifte for snart fem år siden.

Installationen etablerer et sceneri af institutionel karakter, og inden for denne ramme bringes et antal forskelligartede elementer sammen. En del af elementerne er objekter, som består af præfabrikerede genstande der på forskellig vis manipuleres for at opnå et udsagns givende potentiale. Disse manipulationer forskyder på minimal vis dagligdagens genstande, så de ikke længere fremtræder selvfølgelige.

Andre elementer vil intervenere i rummets konstruktion, for herved at påvirke måden hvorpå rummet opleves. Blandt andet ved at transformere udstillingsrummets facadevindue til et spejl. Herved skabes en lukket skal, og udsigten begrænses til en spejling af beskueren selv.

Ydermere vil en video tage plads i sceneriet, en video af performativ karakter der præsenterer os for en velklædt herre, som synes at være endt i en form for selvtægt.

S/M/L/XL

Titlen refererer til størrelsesangivelser på tøj. Det er de kategorier, der er opstillet, og som vi må vælge mellem, når der købes tøj. Vi er alle bekendt med dette system, som vi må forsøge at klemme os ned i.

Udstillingen kan betragtes som en refleksion over klassificering og systematisering, som er ufravigelige træk ved vores kontemporære eksistens. Der sættes fokus på, hvordan vi navigerer og heraf etablerer os som individer i relation til disse strukturer. Heri er indbefattet en betragtning af vores forestillinger om individualitet, som noget man kan erhverve sig. En individualitet som et personligt projekt, der i sit fokus kan synes at miste overblikket og dermed overse de overordnede strukturer.

Fra barnsben bliver vi via heterogene institutioner målt, vejet og testet på forskellig vis. Ligger du under eller over middel eller helt i top? I så mange af livets forskellige aspekter må vi forholde os til og indordne os under forskellige systemer og standardiserede mål eller enheder. Men vi er individualister, og vi træffer selv vores valg; men hvor mange positioner kan der vælges imellem? I hvilken grad evner vi, og i hvilken grad har vi muligheden for at influere de rum vi færdes i? Hvor langt vil og kan vi gå i realiseringen af det personlige og de enkeltstående behov?

Det er ikke tilstrækkeligt at betragte rammerne, vi må også kaste et blik på os selv: Vi er specielle, unikke og med helt særlige behov. Enestående på den korrekte facon. Eller forholder det sig i virkeligheden sådan, at vi har erhvervet os den helt unikke historie om, hvem det er, vi gerne vil være?

Yderlig information:

Tlf. 23843306
jensaxelbeck@gmail.com

2