”RGB-Overload”

Fernisering den 20. februar 2009 kl. 17.00 - 22.00.

Udstillingen er åben 18-21 fra den 21/2 til den 29/2 2009. Mandag lukket

Vi ser frem til at kunne præsentere værket ”RGB-Overload” af den unge kunstner Nils Grarup

”RGB-Overload” er et soloprojekt, som Nils har produceret til denne udstilling, og projektet vil både indtage udstillingsrummet og konfrontere gadebilledet udenfor.

Projektet er en indirekte fortsættelse af en række værker, kunstneren har lavet igennem de sidste to år, hvor han har undersøgt, hvordan det er muligt at manipulere et live feed analogt fra input til output og derved forskyde/vinkle virkeligheden.

Som f.eks. i værket ”A punktured beam of light” (udstillet på Space convention Berlin 08) hvor beskueren blev præsenteret for en to meter høj trefod med en projektor monteret på toppen. En rød, rund cirkel blev projekteret på loftet og blinkede med et interval på 30 sek.
 Projektoren var forbundet med et kamera, som var bygget sammen med en telekikkert og monteret i et vindue.
 Kameraet filmede en lyskurv ca. 200 meter væk, som var kilden til den røde cirkel. Kamera og projektor havde samme vinkel, og det var muligt at trække en ret linje fra lyskurven gennem kamera og projektor til den røde cirkel.

Kunstnerens værker tager udgangspunkt i en videnskabelig teori eller et teknisk begreb, som igennem processen bliver omformuleret eller genfortolket, inden det ender ud i det færdige projekt. Titlen er for det meste dobbelttydig, men med reference tilbage til udgangspunktet, den oprindelige teori eller det oprindelige begreb.

Nils Grarup er født i 1980. Han har studeret ved Lodz Akademi of  Fine Arts, er færdiguddannet fra Det fynske Kunstakademi i 2008 og arbejder i Berlin og København

 

/”RGB-Overload”

Opening: Friday 20/2, from 5 pm. to 10 pm.

Open: 18-21 from 21/2 to 29/2. monday closed

We are looking forward to present the work ”RGB-Overload” by the young artist Nils Grarup.

“RGB-Overload” is a solo project, which Nils has produced for this exhibition, and the project will occupy the showroom and confront environment outside.

The project is an indirect continuation of a number of works, which the artist has produced during the past two years, in which he has examined, how it is possible to manipulate a live feed analogue from input to output, and by that displacing  or angle  reality. 

Fx. in the work ”A punctured beam of light” (exhibit on ,Space Convention, Berlin 08), where the observer was presented of an two meter high tripod with a projector mounted on the top. A red, round circle was projected on the ceiling and flashed with an interval of 30 seconds.
The projector was connected to a camera, which was build together with a telebinocular and mounted in a window.
The Camera was filming a traffic light about 200 meters away, which was the source of the red circle. Camera and projector had the same angle, and it was possible to draw a straight line from the traffic light through the camera and the projector to the red circle. 

The artist is starting from a scientific theory or a technical concept, which through a process is being reinterpreted or reworded, before it conclude in the finished project. The title is mostly ambiguous, but with reference back to the starting point, that is the original theory or concept.

Nils Grarup was born in 1980. He has studied by ’Lodz Akademi of  Fine Arts’, and gratueted from ’det fynske Kunstakademi’ in 2008. He is currently working in Berlin and Copenhagen.

 

Projektet er støttet af
/The project is support by :   

3

billeder fra udstillingen
/pictures from exhibition3

4

2