1

Middag og Breve
En udstilling af Karen Petersen

17. juli- 26. juli
Fernisering 17. juli 2009, kl. 17-20
Åbningstider: onsdag - søndag, kl. 16-19

Udstillingen kommer til at bestå af to værker, det ene i form af en brevudveksling, det andet som beskrivelsen af en middag.
Titlen peger på de to værker og foreslår samtidig en form for handling i fortroligt selskab - dette er også at se i værkerne selv, det underliggende intime, stadig med en distance. Distancen er lagt ind ved at en handling bliver beskrevet af kunstneren, at det bliver fortalt i et nøgternt sprog og at præsentationen foregår bag glas, sat fast og holdt på afstand.

Nærvær på afstand og betydningen af at føle sig tæt på, sammen med overvejelsen af ens fysiske som mentale bevægelse er omdrejningspunktet i denne udstilling.

Glæder os til at se jer

Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 Kbh V
www.koh-i-noor.org

Jesper Carlsen har inviteret Karen Petersen til at udstille i Koh-i-noor.

For yderligere information kontakt venligst:
Karen Petersen, tlf.: 29800733 / e.: karensboks@gmail.com/
English version

Dinner and Letters
An exhibition by Karen Petersen

July 17th - July 26th
Opening July 17th, 17-20
Opening hours: Wednesday - Sunday, 16-19

The exhibition consists of two works, a letter exchange and the description of a dinner.
The title points to the two works and at the same time suggests intimacy - this is also to be found in the works; an underlying intimacy, still with a distance. The distance is created as the act is described by the artist, told in a matter-of-fact tone, presented behind glass, kept in and held at a distance.

Remote proximity and the importance of feeling close, together with the consideration of one’s physical and mental movement is the turning point of this exhibition.

We look forward to seeing you

Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 Cph V
www.koh-i-noor.org

Jesper Carlsen has invited Karen Petersen to exhibit in Koh-i-noor.

For more information please contact:
Karen Petersen, ph.: +45 29800733 / e.: karensboks@gmail.com

billede fra udstillingen
/picture from the exhibition1

3