1

Getting Closer Everyday
Et projekt af Ashley Neese
(english version below)

Koh-i-noor, Dybbølsgade
80 , København
V, DK.

Fernisering Fredag d.
21. august kl. 17-20.
Åbningstider: Lørdag
d. 22. og Søndag d.
23. kl. 14-17.

“We don’t set out to save the world; we set out to wonder how other people are doing and to reflect
on how our actions affect other people’s hearts.”
-Pema Chödrön
 
Uden taknemmelighed er det umuligt at være tilfreds i det nuværende øjeblik. Uden
at være tilfreds i nuet er det umuligt at nyde livet og føle sig i forbindelse med verden.
Det er afgørende for vores udvikling og velbefindende at lægge mærke til
skønheden og magien i vores hverdagsliv. Getting Closer Everyday skaber en
ramme hvori det er muligt at udtrykke taknemmelighed. Det er projektets sigte at
give os mulighed for at undersøge hvad vi hver især kan være taknemmelige for,
ved at opfordre den enkelte gæst til at deltage i skabelsen af en fælles liste. En liste
der retter vores opmærksomhed mod, og påskønner, vores eksistens.
Getting Closer Everyday inviterer Koh-i-noor gæser til at deltage i et projekt der undersøger
hvad taknemmelighed er og kan gøre for os. I de tre dage projektet løber
over vil gæsterne have mulighed for at skrive på såkaldte “taknemmeligheds-lister” i
gallerirummet og hænge dem op på væggen. Efter udstillingens slutning vil alle
deltagere have mulighed for at få en PDF udgivelse, med alle listerne. Den vil også
blive destribueret til offentlige institutioner og gjort tilgængelig på Koh-i-noors
hjemmeside.
I hendes inspirerende manifest om kærlighed erklærer den feministiske forfatter
Bell Hooks at “ Kunst i det offentlige rum kan være en platform for at dele livsbekræftende
tanker”. Ved at give publikum en mulighed for at dele tanker om, og
oplevelser af, taknemmelighed håber vi med dette projekt at give en følelse af
samhørighed og indsigt til dem der deltager.
Getting Closer Everyday kaster lys over vores menneskelige eksistens ved at anerkende
at mange af os har grunde til at være taknemmelige.

Ashley Neese (f.1980) er en Amerikansk interdiciplinær-kunstner og forlægger der
bor og arbejder i Oregon, Portland. Hun har taget en MFA fra California College of
the Arts i 2005. Hendes projekter har været udstillet og udført i USA og Canada.I
2008 grundlage hun AFY, et forlag der specialiserer sig i små oplag af kunstbøger
med fokus på samtidskunstnere. I øjeblikket arbejder hun med flere sociale projekter
samtidig med at hun diskuterer og planlægger fremtidige udgivelser.
Ashley har flere projekter på vej ud over dette i Koh-i-noor, København, planlægger
hun også et projekt i Nuit Blanche (Toronto, Ontario) og et andet på Ampersand International
Arts (San Francisco, California). I 2011 vil hun lede et 7 ugers seminar/
residency på Banff Centre.
Information og kontakt:

Kunstner og facilitator, Ashley Neese: aneese@mac.com (Kunstner interview,
pressebilleder, besøg i udstillingen. På engelsk.)
Koh-i-noor Projekt Koordinator, Cecilia de Jong: ceciliadejong@gmail.com og tlf.nr.
20742109/65907304 (Projekt info. På Dansk)
 
 
 
 
/
ENGLISH VERSION:
Getting Closer Everyday
a project facilitated by Ashley Neese

Koh-i-noor, Dybbølsgade 80, Copenhagen,
Denmark

Opening Reception: Friday, August
21, 5-10pm
Hours: Saturday + Sunday, 1pm-
5pm

“We don’t set out to save the world; we set out to wonder
how other people are doing and to reflect on how our actions
affect other people’s hearts.”
-Pema Chödrön
Without gratitude it is impossible to be content in the present moment. Without being
content in the present moment it is impossible to enjoy life and be connected to
the world. It is crucial for our development and well-being to take note of the beauty
and wonder in our everyday lives. Getting Closer Everyday provides the framework
to create a collective, meaningful look at what each of us has to be grateful for by
encouraging participants and viewers to explore, pay attention to, and appreciate
our existence.
Getting Closer Everyday invites Koh-i-noor visitors to take part in a project that explores
gratitude. During a three-day period participants will have the opportunity to
write gratitude lists in the gallery space and hang them up on the walls. At the end
of the three days lists will be scanned and compiled into a PDF publication that will
be distributed for free to participants, local schools, libraries and other public institutions.
In her inspiring manifesto on love, feminist writer bell hooks declares, “public
art can be a vehicle for the sharing of life-affirming thoughts”. Giving the public a
chance to share their thoughts and experiences on the subject of gratitude, Getting
Closer Everyday aspires to bring connectedness and insight to the residents of Copenhagen.
Getting Closer Everyday sheds light on our human experience by acknowledging
many of us have reasons to be thankful.

Ashley Neese (b.1980) is a multidisciplinary artist and publisher currently living in
Portland, Oregon. She received her MFA from the California College of the Arts in
2005. Her projects and interventions have been exhibited and executed across the
US and Canada. In 2008 she founded AFY, a publishing company that specializes
in small runs of contemporary art books. Currently she is working on several social
projects around the concept of healing and discussing publication plans with selected
artists.
Ashley has upcoming projects at Koh-i-noor (Copenhagen, Denmark), Nuit Blanche
(Toronto, Ontario) and Ampersand International Arts (San Francisco, California). In
2011 she will lead a seven-week residency at the Banff Centre.
 
 
Further information and contact:
Artist and facilitator, Ashley Neese: aneese@mac.com (artist interview, press pictures,
visit in the exhibition. In english)
Koh-i-noor Project coordinator, Cecilia de Jong: ceciliadejong@gmail.com and
phone +4520742109/ +4565907304 (Project info. In Danish)

 

2

2