1
Hvis jeg kan, så kan du også! 

Fra d. 20. til d. 29. november 2009 præsenterer Koh-i-noor projektet Hvis jeg kan, så kan du også!
 
I projektet opfordres du til at indlevere et ønske om noget du gerne vil lære. Berit Nørgaard vil herefter fra sit kontor i Koh-i-noor forsøge at imødekomme ønsket ved, at opspore en person der ved hvordan. Ideen er enkel, intet ønske er umuligt hvis blot man kan finde et hjælpsomt menneske der vil vise hvordan man gør. Hvis jeg kan, så kan du også! tilbyder et kulturelt alternativ til den gængse monetære samfundsorden. En løsning der ligger lige foran næsen på os hvis blot vi tør række hånden ud.
 
Hvad drømmer du om at lære? At lappe din cykel, skrive et læserbrev, stå  på skateboard, strikke, fjerne en genstridig plet eller rydde op i bunkerne på skrivebordet? Eller måske noget mere exceptionelt som at se spøgelser, flirte succesfuldt eller blive berømt? Ovenstående forslag er kun ment som inspiration, for du kan ønske dig at lære hvad som helst! Intet ønske er for småt, vanvittigt eller ambitiøst. Lokaliserer Nørgaard en person, der kan undervise i det du vil lære, arrangeres et møde mellem jer. Mødet tager omkring 1 times tid alt efter færdigheden, der introduceres. 

Skriv en kort forklaring på, hvad du gerne vil lære og hvorfor. Påfør dit navn, alder, telefonnummer og e-mail adresse. Indsend dit ønske til you-can-too@hotmail.com eller kom forbi Berit Nørgaards kontor i Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 Kbh V.
 
Al deltagelse er gratis og potentiel sjov! 

Vi håber på at se dig til projektets åbning i Koh-i-noor: 
Fredag d. 20. november 2009, kl. 17-20 

Herefter holder kontoret åbent lørdag d. 21., søndag d. 22, mandag d. 23. og tirsdag d. 24. samt fredag d. 27, lørdag d. 28. og søndag d. 29. november. Alle dage fra kl.14-17.  
Sidste frist for indlevering af ønsker, pr. mail eller i Koh-i-noor, er søndag d. 29 november 2009.
 
Berit Nørgaards kunstneriske praksis kredser om sociale spilleregler og mellemmenneskelig udveksling. Ideen er at pille ved det eksisterende, så en ny perception af noget ellers velkendt opstår. De sidste år har hun hovedsagligt arbejdet med projekter i andre sammenhænge end den kunstinstitutionelle værende blandt andet på Rigshospitalet & byrummet. Se venligst  www.beritnoergaard.dk for yderligere oplysninger. 

For mere information omkring udstillingen, kontakt venligst: beritnoergaaard@hotmail.com / mobil: 6063 6224 eller Heidihovepedersen@gmail.com / Mobil: 3042 8727

/

If I can do it, so can you!

From the 20th until the 29th of November 2009 Koh-i-noor will present the project If I can do it, so can you!

During the project you are asked to submit a wish about something you would like to learn how to do. Berit Nørgaard will then from her office at Koh-i-noor try to make your wish come true by finding a person that knows how to do just that. The idea is simple - no wish is impossible if only the right helpful person is found, in order to show you how to do it. If I can do it, so can you! offers a cultural alternative to the money based economy. A solution that is right in front of us if only we dare to reach out for it.

What do you wish to learn? To fix your bike, write a letter to the editor, to skate on a skateboard, to knit, to get rid of a difficult stain or straighten up the piles on your desk? Or maybe something more out of the ordinary, like seeing ghosts, to be a successfull flirt or to be famous? All the suggestions above are only meant as an inspiration, because you are allowed to wish for whatever your heart desires! No wish is too small, crazy or ambitious. If Nørgaard is able to locate a person that can teach what you wish to learn, a meeting will be arranged between you and the other person. The meeting will take about an hour according to the subject and what is being introduced.

Write a short explanation about what you would like to learn and why. Insert your name, age, telephone number and your e-mail address. Send your wish to you-can-too@hotmail.com or stop by the office of Berit Nørgaard at Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, 1721 Copenhagen V.

All participation is free of charge and potentially fun!

After this, the office will be open Saturday the 21st, Sunday the 22nd, Monday the 23rd and Tuesday the 24th and Friday the 27th, Saturday the 28th and Sunday the 29th of November. All days from 2-5 pm.

The deadline for submitting wishes, by mail or at Koh-i-noor is Sunday the 29th of November 2009.