Koh-i-noor i Demorummet

‘Please, scroll down for English version’.

Flyer UK_1

Koh-i-noor på udstilling i Demorummet i
Galleri Image
Udstillingen åbner d. 30. august – 20. december 2013

Det er os en stor fornøjelse, at vi hermed kan præsentere en udstillingsrække med kunstnergrupperingen Koh-i-noor.

Koh-i-noor startede i 2004 som et kunstnerdrevet, non-profit udstillingssted i København og blev hurtigt en innovative platform for samtidskunsten. Men i starten af 2013 videregav de deres faste adresse til et andet kunstnerkollektiv, for i stedet at udfordre nye rammebetingelser.

Og selvom rammerne er forandret fortsætter Koh-i-noor deres imponerende udstillingsvirksomhed, hvilket de nu med deres udstillingsrække i Demorummet  ligeledes vil demonstrere.

Koh-i-noor fokuserer på at skabe et eksperimenterende rum, og søger samtidig at sikre en kritisk distance og stillingtagen til nutidige kulturelle og sociale betingelser.

Udstillingen vil derfor også være med til at præsentere beskueren for en vifte af samtidskunstens omdrejningspunkter. Ikke mindst fordi Koh-i-noor, som består af otte kunstnere, der hver 14. dag vil indtage Demorummet til og med udgangen af året, med hver sit kunstneriske udtryk eller perspektiv, vil være med at synliggøre kunstens muligheder – enten som kunstnere eller kuratorer: Gudrun Hasle, Heidi Hove, Jens Axel Beck, Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff og Lea Porsager.

For yderligere information kontakt venligst:
info@galleriimage.dk or koh-i-noor@koh-i-noor.org

/

Flyer_1

Koh-i-noor in exhibition at The Demo Room at Galleri Image
Opening Friday August 30 – December 20, 2013

It is with the greatest pleasure we hereby can present a series of exhibitions with the artists collaboration Koh-i-noor at The Demo Room at Galleri Image.

Koh-i-noor started in 2004 as an artist-run, non-profit exhibition space in Copenhagen and quickly became an innovative platform for contemporary art. But in early 2013 their permanent address was deliberately passed on to another artist collaboration, which enables Koh-i-noor to challenge new perspectives in regard to their distinct aesthetic perceptions.

Although the context has changed, Koh-i-noor continues their impressive exhibition concepts, which now will be demonstrated at the Demo Room.

Koh-i-noor focuses on creating an experimental space for contomporary art and aims to ensure a critical discourse by constantly evaluating contemporary cultural and social conditions.

This exhibition will present the viewer with an array of contemporary art works via eight different perspectives. Behind Koh-i-noor are eight artist who each will exhibit or curate The Demo Room every fourteenth day until the end of 2013. Each, with their own artistic expression or perspective, will visualize the possibilities of art in following order: Gudrun Hasle, Heidi Hove, Jens Axel Beck, Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff and Lea Porsager.

For more information on the exhibition or the artists please contact info@galleriimage.dk or koh-i-noor@koh-i-noor.org

Posted in udstillinger | Comments closed

24 Spaces – A Cacophony, installation views

8 TABLES

_MG_3195_edit_L _MG_3216_edit_L _MG_3217_edit_L _MG_3219_edit_L _MG_3191_edit_L _MG_3186_edit_L  _MG_3170_edit_L _MG_3179_edit_L _MG_3180_edit_L _MG_3182_edit_L _MG_3183_edit_L _MG_3185_edit_L

Posted in udstillinger | Comments closed

24 Spaces – A Cacophony

_malmoe_010001_L

Malmö Konsthall
4. Maj – 18 August, 2013

Koh-i-noor er en divergent platform drevet af 8 kunstnere med hver deres
motiver, ideologier og æstetiske udtryk. Koh-i-noor har ikke et fast manifest
eller en bestemt kuratorisk linie og arrangerer udstillinger og events ud fra
en åben struktur.

Til udstillingen 24 Spaces har Koh-i-noor valgt at overføre denne
strukturelle frihed på 8 ens borde stillet op i et grid. Under titlen, 8 Borde, vil
hver kunstner i Koh-i-noor arrangere et projekt til hvert bord.

Koh-i-noor’s medlemmer er:
Stine Marie Jacobsen
Gudrun Hasle
Lea Porsager
Jacob Borges
Sonja Rendtorff
Jens Axel Beck
Jesper Carlsen
Heidi Hove

De udstillende kunstnere på ’8 Borde’:
Ann Lislegaard
Lea Porsager
Sonja Rendtorff
Masar Sohail
Dan Stockholm
Bank og Rau
Ulrik Heltoft
Lisbeth Bank
Jesper Carlsen
Jacob Borges
Kristoffer Ørum
Andrea Huyoff
Peter Bonnén
Lehman Brothers og Morten Jacobsen
Rosa Marie Frang
Kęstutis Grigaliūnas
Cecilia de Jong
Søren Hüttel
Heidi Hove
Gudrun Hasle
Sarrita Hunn

Morten Jacobsen
Tine Oksbjerg
Line Sandvad Mengers
Morten Espersen
Anders Visti
Carina Randløv
Lars Tygesen
Birgitte Støvring
Simon Lindhardt
Christian de Lutz
Anni Holm
Kristian Vodder Svensson
Jonn Herschend

Posted in Uncategorized | Comments closed

Flytte-reception

8

Billede fra Koh-i-noor Forsvundet 2010 af Stine Marie Jacobsen

 

Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 København V

Flytte-reception
Fredag d. 25. Januar 2013, kl. 20.00 – 23.00

Koh-i-noor vil gerne invitere på en sidste øl på adressen Dybbølsgade 60. For at sige farvel til lokalet og for at hylde de mange kunstnere og kunstnergrupper, som har været med til at gøre stedet til, hvad det er i dag.

Efter mere end 8 år på samme adresse, efter 144 udstillinger og arrangementer, har vi brug for nye rammer. Koh-i-noor forsvinder ikke! Koh-i-noor går mobil – bliver for en tid uden fast adresse.
Da Koh-i-noor stadig har en vigtig rolle at spille i kunstlivet, som den dynamiske og flerhovedet platform det er, vil vi fortsætte den spændende dialog omkring kunst og meget mere, som vi har haft indtil nu blot i form af nye tiltag. Koh-i-noor vil som en start på dette, eksempelvis være at finde på udstillingen, 24 Spaces i Malmö Kunsthal i maj – august 2013.
Rummet i Dybbølsgade overdrages til kunstnergruppen Carstensgade 4, som under navnet C4 Projects vil køre lokalet videre som et nyt projektrum.

Koh-i-noor

Fakta:
Koh-i-noor er et projektrum, der har eksisteret siden 2004. Det er drevet på frivillig basis af kunstnerne: Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Lea Porsager, Heidi Hove, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff, Jens Axel Beck og Gudrun Hasle
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, DK-1721 København V, koh-i-noor.orgkoh-i-noor@koh-i-noor.org

/

MOVING – RECEPTION

Friday the 25th of January 2013, 8 p.m. – 11 p.m.

Koh-i-noor would like to invite for a last beer at the address Dybbølsgade 60. To say goodbye to the room and to pay a tribute to the many artists and artist groups who have helped in making it what it is today.

After more than 8 years at the same address, after 144 exhibitions and events, we need a new framework. Koh-i-noor is not going away! Koh-i-noor is just going mobile and will for a while be without a fixed address.

Because Koh-i-noor still has an important role to play in the art world, as the dynamic and multi-headed platform it is, we will continue the exciting dialogue about art in the form of new initiatives. Koh-i-noor will as a start on this, for example, be found in the exhibition, 24 Spaces in Malmö Kunsthal in May – August 2013.

The space in Dybbølsgade is handed over to the artist group Carstensgade 4, who under the name C4 Projects will continue the use of the room as a new project space.

Koh-i-noor

Facts:
Koh-i-noor is a project space that has been around since 2004. It is run by artists: Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Lea Porsager, Heidi Hove, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff, Jens Axel Beck and Gudrun Hasle.

Posted in Dybbølsgade, udstillinger | Comments closed

Det gamle Koh-i-noor – The Old Space

Det gamle udstillingsrum, på dybbølsgade 60 på Vesterbro i København, er nu overtaget af c4 projects

The old space at Dybbølsgade 60 at Vesterbro in Copenhagen (DK). The space is now run by another artist collective, under the title c4 projects.

 

Posted in Uncategorized | Comments closed