Flytte-reception

8

Billede fra Koh-i-noor Forsvundet 2010 af Stine Marie Jacobsen

 

Koh-i-noor
Dybbølsgade 60
1721 København V

Flytte-reception
Fredag d. 25. Januar 2013, kl. 20.00 – 23.00

Koh-i-noor vil gerne invitere på en sidste øl på adressen Dybbølsgade 60. For at sige farvel til lokalet og for at hylde de mange kunstnere og kunstnergrupper, som har været med til at gøre stedet til, hvad det er i dag.

Efter mere end 8 år på samme adresse, efter 144 udstillinger og arrangementer, har vi brug for nye rammer. Koh-i-noor forsvinder ikke! Koh-i-noor går mobil – bliver for en tid uden fast adresse.
Da Koh-i-noor stadig har en vigtig rolle at spille i kunstlivet, som den dynamiske og flerhovedet platform det er, vil vi fortsætte den spændende dialog omkring kunst og meget mere, som vi har haft indtil nu blot i form af nye tiltag. Koh-i-noor vil som en start på dette, eksempelvis være at finde på udstillingen, 24 Spaces i Malmö Kunsthal i maj – august 2013.
Rummet i Dybbølsgade overdrages til kunstnergruppen Carstensgade 4, som under navnet C4 Projects vil køre lokalet videre som et nyt projektrum.

Koh-i-noor

Fakta:
Koh-i-noor er et projektrum, der har eksisteret siden 2004. Det er drevet på frivillig basis af kunstnerne: Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Lea Porsager, Heidi Hove, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff, Jens Axel Beck og Gudrun Hasle
Koh-i-noor, Dybbølsgade 60, DK-1721 København V, koh-i-noor.orgkoh-i-noor@koh-i-noor.org

/

MOVING – RECEPTION

Friday the 25th of January 2013, 8 p.m. – 11 p.m.

Koh-i-noor would like to invite for a last beer at the address Dybbølsgade 60. To say goodbye to the room and to pay a tribute to the many artists and artist groups who have helped in making it what it is today.

After more than 8 years at the same address, after 144 exhibitions and events, we need a new framework. Koh-i-noor is not going away! Koh-i-noor is just going mobile and will for a while be without a fixed address.

Because Koh-i-noor still has an important role to play in the art world, as the dynamic and multi-headed platform it is, we will continue the exciting dialogue about art in the form of new initiatives. Koh-i-noor will as a start on this, for example, be found in the exhibition, 24 Spaces in Malmö Kunsthal in May – August 2013.

The space in Dybbølsgade is handed over to the artist group Carstensgade 4, who under the name C4 Projects will continue the use of the room as a new project space.

Koh-i-noor

Facts:
Koh-i-noor is a project space that has been around since 2004. It is run by artists: Stine Marie Jacobsen, Jacob Borges, Lea Porsager, Heidi Hove, Jesper Carlsen, Sonja Rendtorff, Jens Axel Beck and Gudrun Hasle.

This entry was posted in Dybbølsgade, udstillinger. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.